Ενότητα 7: Πηγές Χρηματοδότησης Γυναικών Επιχειρηματιών

Εκπονήθηκε από:

Πανεπιστήμιο LJUBLJANI